Historia muzyki renesansu

Historia muzyki renesansowej

 

Muzyka w renesansie – zarys epoki

Renesans rozpoczyna kilka ważnych dla świata wydarzeń. Jest to na pewno odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba czy chociażby wynalezienie druku przez Gutenberga. W całości jest to epoka dominacji człowieka i jego rozumu. Mamy tu do czynienia z odkryciami geograficznymi, rozwojem przemysłu, architektury, technologii, rozwojem nauk: matematyki, fizyki, biologii, chemii czy wiedzy o ciele człowieka. Kult Boga, Maryi, świętych i wszystkiego, co związane z religijnością, zszedł nieco na drugi plan. Na pierwszym planie pozostaje rozwój. Taką filozofię nazywamy antropocentryzmem, czyli stawianiem człowieka w centrum uwagi. Ważne nazwiska związane z renesansem, to między innymi:

  • Krzysztof Kolumb
  • Leonardo da Vinci
  • Vasco da Gamma
  • Michał Anioł
  • Marcin Luter

Każdy z nich odegrał fundamentalną rolę w rozwoju epoki.

Przyjrzyjmy się rozwojowi architektury renesansu – zrezygnowano z budowania, jak w średniowieczu, warownych zamków, wielkich grodów, czy strzelistych kościołów. Tym razem liczyła się architektura tworzona dla człowieka. Prym wiodły wille i pałace. Wszystkie tworzono na wzór budownictwa starożytnego. Mamy więc tu kolumny czy kopuły. Sztuka renesansu, np. malarstwo zawiera nieco mniej odniesień religijnych. Wtedy między innymi powstały słynne portrety, takie jak

Jednym z największych osiągnięć malarskich tej epoki są freski w Kaplicy Sykstyńskiej stworzone przez Michała Anioła. Bardzo ważnym wydarzeniem renesansu, była reformacja, czyli sprzeciwienie się Marcina Lutra patriarchom Kościoła rzymskokatolickiego. Wywieszenie przez niego jego tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze zapoczątkowało powstawanie nowych odłamów Kościoła, w których też istniały odmienne rodzaje muzyki. Do liturgii wprowadzono język narodowy, co oznaczało chociażby, że mogły już powstawać utwory w języku polskim.

Muzyka renesansowa

U schyłku średniowiecza mieliśmy do czynienia z wielogłosową muzyką, zwaną polifonią, czyli współdziałaniem kilku głosów na raz. Tak właśnie rozpoczyna się renesans i przez całą potem epokę polifonia będzie bardzo rozwijana. Od czterech głosów, które były standardem na początku tej epoki, do aż 36 głosowych kanonów, więc do bardzo skomplikowanych konstrukcji. Jednocześnie wciąż prym wiodła muzyka wokalna. Największą popularnością cieszyły się chóry, które były coraz bardziej rozbudowywane, aż do użycia techniki polichóralnej, czyli zastosowania kilku chórów w jednej świątyni. Muzyka ta miała nadal charakter religijny, jednak była nieco bardziej lekka i optymistyczna w porównaniu do twórczości średniowiecznej.

Oprócz muzyki wokalnej, w renesansie zaczyna rozwijać się muzyka instrumentalna. Nie jest ona traktowana już jako gorszy rodzaj muzyki, przeznaczony wyłącznie do muzykowania w karczmach bądź na weselach. Instrumenty wchodzą na co dzień do zespołów, które wykonywały muzykę np. na dworach. Ogromną rolę w renesansie odgrywały chóry.

ashe