Historia muzyki baroku

Polscy kompozytorzy epoki renesansu

 

Początki kapel i karier kompozytorów renesansowych w Polsce

Dzięki działaniom Królowej Bony, w Polsce powstała między innymi słynna kapela rorantystów. Była to kapela śpiewaków tworzona na wzór kapeli sykstyńskiej, czyli najsłynniejszej kapeli śpiewającej muzykę religijną na świecie, która wykonywała muzykę początkowo podczas nabożeństw roratnich, stąd ich nazwa.

Kompozytorzy polscy

Kompozytorami epoki polskiego renesansu byli między innymi:

  • Mikołaj Gomułka
  • Wacław z Szamotuł
  • Jerzy Liban z Legnicy
  • Sebastian z Welsztyna

Mikołaj Gomułka jako jeden z największych kompozytorów renesansu zasłynął wielkim dziełem “Melodie na psałterz polski”. Melodie zostały napisane do tekstów Jana Kochanowskiego i były one tłumaczeniami psalmów dawidowych, z księgi psalmów Starego Testamentu. Jan Kochanowski poprosił kompozytora, aby ten napisał muzykę do jego Psałterza Dawidowego, a Mikołaj Gomułka kilka miesięcy później przyniósł mu gotowe 150 melodii do wszystkich psalmów. Jednym z najsłynniejszych psalmów jest “Nieście chwałę mocarze”.

Godna podkreślenia w tym okresie jest zmiana języka w utworach, także religijnych – zamieniono łacinę już na język polski. Muzyka w końcu mogła powstawać w języku narodowym.

W Polsce również wykonywano muzykę instrumentalną, która towarzyszyła przede wszystkim tańcom. Utwory twórczości Polaków były zazwyczaj anonimowe, zapisywane w wielkich zbiorach, które nazywano tabulatorami. W tabulaturze Jana z Lublina zachował się jeden z najsłynniejszych tańców renesansu “Rex”.

ashe